Bonux 3in1 Colors + Whites kapsle na praní barevného a bílého prádla 2× 22 ks

Výrobce: Ariel

Kód: 19BK003LE

Novinka

1 dávka=2,90 Kč Výjimečné čisticí účinky v jedné malé kapsli. Kapsle na praní prádla mají unikátní vícekomorový design, který udrží složky stabilně oddělené do doby, než se namočí, což zaručuje super koncentrované čisticí účinky. Inovační obal kapslí na praní Bonux se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn.Expirace 31.08.2022.
Zobrazit více

(-67 %)

390 Kč

ušetříte 261 Kč

129 Kč vč. DPH

Sleva
-67%
skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doprava nad 500 Kč zdarma

Více než 35 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce Ariel


Vlastnosti setu pracích kapslí Bonux:

vícekomorový design
jedno balení na pracích kapslí na praní barevného prádla
druhé balení na pracích kapslí na praní bílého prádla
22 kusů na bílé prádlo
22 kusů na barevné prádlo
celkem dvě balení
celkem 44 pracích dávek
Použití pracích kapslí Bonux:
Před vložením špinavého prádla pračky umístěte kapsli na praní na dno bubnu.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz