• Úvod
  • Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: 
Elberry s.r.o
Bořice100
538 62 Hrochův Týnec
IČ: 25952323

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo účtu pro vrácení platby:

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

Hodnocení obchodu na Zboží.cz