• Úvod
 • Záruka a reklamace

Záruka a reklamace

Kontakt na vyřizování reklamací

Provozovatel:
Elberry s.r.o. 
Bořice č.p. 100 
538 62 Hrochův Týnec

Pevná linka:
+420 469631074

E-mail:
reklamace@eberry.cz

Odkaz pro online zadání reklamace: https://elberry.cz/reklamace-b2c 

 1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, mimo výrobky, jejichž životnost/trvanlivost je ohraničena datem expirace
  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  Pro zákazníka(firmu) s IČO je tato doma dvanáct měsíců.
  Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
  Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

 3. Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list(pokud je výrobcem ke zboží přikládán). Tento záruční list může zákazník zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.

 4. Zákazníkovi se doporučuje prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně po jeho převzetí. Zákazník zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
  V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky by měl zákazník reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Peníze vám pošleme na účet a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení písemného vyjádření servisu o neopravitelnosti výrobku.

 7. NOVINKA PRO VÁS - ZADÁNÍ REKLAMACE ONLINE
  Po usnadnění jsme pro Vás připravili formulář pro zadávání reklamací přímo do našeho systému. O Vaší reklamaci tak budeme vědět dříve, než k nám přijde. Po zadání reklamace Vás bude kontaktovat reklamační oddělení, které Vám poskytne informace o nejbližším servisním středisku, nebo Vám objednáme bezplatný svoz přepravní společností GLS dle Vámi zadaných údajů. Pokud potřebujete pro svoz využít jinou adresu, napište to prosím do kolonky k popisu závady. 

  Formulář naleznete pod odkazem https://elberry.cz/reklamace-b2c

 8. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a přiložit reklamační protokol s popisem závady.

 9. Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujícími ověření reklamované vady, urychlíte tím vyřízení reklamace.

 10. V případě reklamace zboží informujeme ihned kupujícího o přijetí a vyřízení reklamace elektronickou poštou, případně telefonicky.

 11. Lhůta pro vyřízení reklamace: V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že nejste spotřebitel, se reklamaci snažíme vyřídit v co nejkratší době.

 12. Náklady spojené s dopravou zboží vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek: Zboží dopravíte na naši adresu, nebo do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady, doložíte sken účtenky za poštovné, přepravní list apod. Dle povahy výrobku je nutné reklamované zboží pro přepravu dostatečně zabalit, aby nedošlo k poškození. Doporučujeme zásilku označit symboly Křehké, Neklopit apod. 
  Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

 13. Neopravitelná závada: Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou na naši e-mailovou adresu reklamace@eberry.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

 14. Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené: Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodanou zásilku.
  Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
  Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

 15. Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému: Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím E-mailu a my vám následně poradíme jak dále postupovat.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz