Jar Fairy Professional All in 1 kapsle do myčky nádobí 115 ks

Výrobce: JAR

Kód: 132913

Novinka

Kapsle do automatické myčky nádobí Jar Vše-v-1 mají čisticí účinky hned při 1. umývání a díky svému složení umyjí i zaschlou mastnotu. Jar kombinuje v jedné účinné kapsli tekuté a práškové složky. Kapsle jsou velmi snadno rozpustné. Rozpouští se daleko rychleji než pevné tablety, takže začínají fungovat okamžitě. A navíc se velice snadno používají. Stačí je vložit do myčky. Nemusí se rozbalovat, nevzniká žádný nepořádek.
Zobrazit více

488 Kč vč. DPH

již nelze koupit

Potřebujete poradit?

Doručení nad 700 Kč zdarma

Více než 50 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 - korozivní a žíravé látky 

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

PROSTŘEDÍ:Zcela čistý a prázdný obal je možné recyklovat. Chraňte životní prostředí tříděním odpadu. Má to smysl.

Výrobce JAR
Hmotnost 1.5
Druh kapsle
Počet tablet 115

Hned při 1 umývání odstraní i zaschlou mastnotu
Obsahuje sůl a prostředek na oplachování
Chrání sklo a stříbro
Zachovává čistou a svěží vůni myčky
Účinné umývání s tekutými odmašťovacími látkami
Navržené a testované pro používání ve všech renomovaných myčkách nádobí
Připravené k použití, nemusí se rozbalovat
vůně pomeranče
Speciální složení pro myčky nádobí, Tekutá část kapsle se silným odmašťovacím účinkem, Nerozbaluje se, Prostředek na oplachování, Lesk, Ochrana skla, Změkčující sůl, Prášková část kapsle, Funkce namáčení, Ochrana stříbra, Rychlá rozpustnost, Odstraňování odolných skvrn, Odstraňování skvrn od čaje, Úžasný lesk skla, Čisticí účinek při nízkých teplotách.
Speciální sůl kapslí Jar Ultra účinkuje v měkké, středně tvrdé a tvrdé vodě až do 21°dH/38°fH. Vaše myčka nádobí by měla fungovat efektivně i tehdy, když se rozsvítí kontrolka doplnění soli nebo leštícího/oplachovacího prostředku. Pokud máte mimořádně tvrdou vodu (více než 21°dH/38°fH) používejte speciální sůl zvlášť.
Použití
1 kapsle = 1 umytí. Kapsli vložte do zásuvky mycího prostředku a zásobník uzavřete. Při manipulaci musíte mít suché ruce. Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte. Balení po každém použití opět uzavřete.
Složení
5-15 % Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Bělicí Činidla Na Bázi Kyslíku, <5 % Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool
NEUVĚŘITELNÁ ČISTOTA NÁDOBÍ (10 funkcí):
Silný čistící účinek
Tekuté odmašťovací látky
Odstraňování odolných skvrn
Úžasný lesk
Rychlá rozpusnost
Nerozbaluje se
Ochrana stříbra
Prevence usazování vodního kamene
Funkce soli
Prostředek na oplachování
Hodnocení obchodu na Zboží.cz