Jar kapsle do myčky Original Lemon 2 x 92 ks

Výrobce: JAR

Kód: 258537

Kapsle Jar Original do automatické myčky nádobí Vše v jednom jsou účinné hned při 1. umývaní a odstraňují i zaschlou mastnotu tak, aby vaše nádobí zářilo čistotou. Jar spojuje v jedné účinné kapsli tekutý i práškový prostředek na mytí nádobí. Vysoce rozpustný obal se rychle rozpouští, takže nádobí se začíná ihned umývat. A navíc se kapsle tak snadno používají.Obsahuje 4x46ks.
Zobrazit více

599 Kč vč. DPH

Náš tip
skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doručení nad 700 Kč zdarma

Více než 50 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

imageKorozivní a žíravé látky

SLOŽENÍ:viz Ingredients na obale.UPOZORNĚNÍ:Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:Zcela čistý a prázdný obal je možné recyklovat. Chraňte životní prostředí tříděním odpadu. Má to smysl.

Výrobce JAR
POUŽITÍ Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do dávkovacího zásobníku na mycí prostředek. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ H318 - Způsobuje vážné poškození očí.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 - Používejte ochranné brýle.P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Vypijte malé množství vody pro zředění.P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.EUH208 - Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci O ZNAČCE Jar je značka oblíbených mycích produktů na nádobí. Výrobci začínali s klasickým saponátem, jehož složení s rostoucí oblibou zdokonalovali a inovovali o různé vůně, účinky a efekty. Postupně vyvinuli i kapsle do myčky nádobí, které nabízejí vynikající výsledky za příznivé ceny.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz