CERESIT STOP VLHKOSTI absorpční sáčky do auta (2x50g)

Výrobce: Ceresit

Kód: 9000101127904

Potřebujete poradit?

Doručení nad 800 Kč zdarma

Více než 50 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Absorpční sáčky do auta jsou ideální na velmi malé, uzavřené prostory s rozlohou 1–2 m2 se špatnou cirkulací vzduchu.

Absorpční sáček je složen z ultra absorpčního granulátu, který zachytává a fixuje nadměrnou vlhkost vzduchu. Postupně se pak přeměňuje na gel. Polopropustná membrána zajišťuje cirkulaci vzduchu, ale zároveň zabraňuje nashromážděné vlhkosti uniknout zpět ze sáčku.

Dávkování:
1 sáček s trvanlivostí 4 - 6 týdnů ( v prostoru o rozloze 1 - 2 m2).

1. Sáček vyjměte z plastového obalu. Jakmile je plastový obal odstraněn, sáček začíná okamžitě fungovat.
2. Sáček umístěte na požadované místo, bílou stranou nahoru.
Nezakrývejte jej a pamatujte, že by sáček neměl přijít do styku s dřevěnými a kovovými prvky interiéru vozidla. Doporučujeme umístit sáček na autokoberec pod sedadly, do kufru, do přídavné schránky nebo do jiných bočních přihrádek.
3. Jakmile se celý obsah sáčku přemění na gel, sáček vyměňte za nový a starý vyhoďte.

Prevence:
Používejte ochranné vybavení.
Zamezte tvorbě prachu.
Zamezte styku s kůží a očima.

Kontraindikace:
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Fakta / rady:
Zabraňte kontaktu náplně nebo roztoku shromažďují­cím odpadovou vodu se zlatými nebo chromovanými povrchy, kůží, tkaninami, koberci nebo jinými podlahový­mi krytinami.
Pokud dojde k postříkání, okamžitě umyj­te zasažené místo teplou vodou a čpavkem a následně opláchněte.
Používejte při teplotě vyšší než 10°C.

Složení přípravku:
Chlorid vápenatý - koncentrace 60 - < 100 %.

Balení obsahuje 2 sáčky po 50 g.

Výrobce Ceresit
Hodnocení obchodu na Zboží.cz