Goki

Firma goki již čtyři desetiletí vyvíjí snahu dělat svět pestřejším a dobrodružnějším nejen prostřednictvím výroby vlastních hraček. Důsledně se angažuje v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Její výrobní program počítá výhradně se dřevem získaným z ekologicky obhospodařovaných evropských lesů. Cílem společnosti je nahradit veškeré plastové díly přírodními materiály a vytvářet dokonale recyklovatelné produkty. Ve svém domovském Šlesvicku‑Holštýnsku se zavázala vysadit strom za každé nově narozené dítě bez ohledu na to, zda jej bude moci v budoucnosti těžit. Zasazuje se také o růst vzdělanosti a zakládání škol v rozvojových zemích Afriky, či Jižní Ameriky. Využívá vlastní továrnu s nejvyššími standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A její zaměstnanci jsou dlouhodobě motivováni hodnocením výrazně přesahujícím rámec kolektivní smlouvy. Ruku v ruce s tím dbá o maximální kvalitu svých výrobků, které pravidelně podrobuje náročným zkouškám ve vlastních laboratořích i externích ústavech. V současnosti již společnost sdružuje několik dalších značek a platí za největšího výrobce hraček v severním Německu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz