Scanpart SCA2790000156 1 l

Výrobce: Scanpart

Kód: 41001632

Speciální tekutý odvápňovací prostředek zn. SCANPART universální.Vyrobeno v Německu.Neutrální chuť a vůně.Vysoká efiktivita odstraňování vodního kamene.Balení obsahuje: 1000ml. - Tekutý odtraňovač vodního kameneBalení obsahuje: 1000ml.
Zobrazit více

140 Kč vč. DPH

skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doručení nad 800 Kč zdarma

Více než 50 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Prvky označení Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 Identifikátor výrobku: SCANPART speciální tekutý odstraňovač vodního kamene Nebezpečné látky: L-(+)-mléčná kyselina Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékaře. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.

Výrobce Scanpart
Objem 1 l
Universální tekutý odvápňovací prostředek Vhodný pro espressa, kávovary, rychlovarné konvice Vysoká efiktivita odstraňování vodního kamene Balení obsahuje 1 000 ml
Hodnocení obchodu na Zboží.cz