PE-PO pevný podpalovač 40ks (DRO01130)

Výrobce: PE-PO

Kód: DRO01130

  Pe-Po pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. 280 g.
Zobrazit více

(-42 %)

39 Kč

ušetříte 16 Kč

23 Kč vč. DPH

Sleva
-42%
skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doprava nad 500 Kč zdarma

Více než 35 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Popis produktu

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. Věnujte pozornost pokynům k řádnému a bezpečnému používání tohoto výrobku! Standardní věty o nebezpečnosti H228 Hořlavá tuhá látka. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P235 Uchovávejte v chladu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Výrobce PE-PO