PROBAZEN stabilizátor tvrdosti 1 l

Výrobce: Probazen

Kód: 25302

Novinka

Tekutý přípravek k inhibici tvrdosti a minerálních zabarvení vodybrání tvorbě usazenin na stěnách a dně bazénů a tvorbě minerálních zabarvení a zákalůváže ionty vápníku, železa, manganu a mědi.
Zobrazit více

(-50 %)

335 Kč

ušetříte 166 Kč

169 Kč vč. DPH

Sleva
-50%
skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doprava nad 500 Kč zdarma

Více než 35 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Bezpečnostní upozornění

GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí 

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Výrobce Probazen
Forma roztoky
Typ stabilizátory
Hmotnost 0.668
Určení bazényPoužití
Nejlepšího účinku je dosaženo tehdy, pokud přípravek přidáme ihned po napuštění vody do bazénu. Počáteční dávka činí 250 ml na 10 m3 vody, pokud je voda velmi tvrdá, dávkujte 500 ml na 10 m3 vody. Pro odstranění již vzniklých zabarvení nebo zákalů dávkujte vždy 500 ml na 10 m3 vody. Vypočítanou dávku pomalu vlijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.
Upozornění
Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje polymerní kvarterní amoniovou sůl, CAS 25988-97-0.
Prní pomoc při požití postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz